Mọi ứng tuyển hoặc muốn biết thêm chi tiết vui lòng gửi CV về email: info@miendongpharma.com.vn
hoặc liên hệ sdt: 0274 628 6777 – 0868 837 668