252/14, khu phố Tây B, phường Đông Hòa, thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương