Viên Ngậm La Hán Quả Kha Tử

Viên Ngậm La Hán Quả Kha Tử Hỗ trợ giảm ho, long đờm, giảm đau rát họng do ho kéo dài