Miếng dán giảm ho

Miếng dán giảm ho – Hỗ trợ giảm ho, giảm các triệu chứng như ho gió, ho khan, ho có đờm, ho do cảm lạnh.