Feroglobin gold MDP

Feroglobin gold MDP

Hỗ trợ bổ sung sắt cho cơ thể.

Hỗ trợ tăng khả năng tạo máu, hỗ trợ giảm thiếu máu do thiếu sắt.