Bổ thận CORDYCEP GOLD MDP

Bổ thận CORDYCEP GOLD MDP Hỗ trợ bổ thận, dưỡng thận. Hỗ trợ cải thiện tình trạng thận hư, thận yếu, tiểu đêm nhiều lần.